Power Table AT-20

Model: AT-20
Medop - China

English
Hình ảnh: 
Tính năng kỹ thuật: 

         -   Table top size : 54 x 48cm

         -   Height adjustment: 650~840mm

         -   Max. load: 220V/50Hz; 110V/60Hz
         -   Input voltage: 110-220VA

         -   Input power: 60 kg

Nhà cung cấp: