Thiết bị nhãn khoa

Medop

 
  • Thanh gắn mặt nạ khám khúc xạ PA-5

  • Bàn đặt máy AT-20

  • Ghế khám mắt TC-800G

  • Ghế khám mắt TC-800

 

Thanh gắn mặt nạ khám khúc xạ PA-5

Trở về
  • Chi tiết sản phẩm
  • Tính năng vượt trội
  • Tính năng kỹ thuật
  • Sản phẩm liên quan

Model: PA-5
Hãng XS: Medop - Trung Quốc